About us

DSC_0162

ไร่เขากบ … ตั้งอยู่ในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับคำกล่าวขานว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์ แดนอีสาน”

วังน้ำเขียว เป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ตอนใต้ของจังหวัดนครราชสีมา ที่มาของชื่อ วังน้ำเขียว นั้นได้มาจากสภาพภูมิประเทศของที่นี่ เพราะพื้นที่ในแถบนี้ มีวังน้ำที่ใสงดงามเป็นธรรมชาติ น้ำนั้นใสจนมองเห็น เงาสะท้อนสีเขียวของต้นไม้ จึงเรียกพื้นที่นี้ว่า วังน้ำเขียวนั่นเอง…  อำเภอวังน้ำเขียว เป็นบริเวณที่มีอากาศดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และเป็นแหล่งที่มี โอโซนบริสุทธิ์มากเป็นอันดับ 7 ของโลก  อุณหภูมิเฉลี่ยของที่นี่อยูราวๆ 19 – 23 องศาเซลเซียส

ไร่เขากบ  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาหนึ่ง ในเนินเขาสลับซับซ้อนของอำเภอวังน้ำเขียว เป็นพื้นที่เพียงไม่กี่ตาราง กิโลเมตร ที่ล้อมรอบด้วยอุทยานเขาใหญ่ เขาแผงม้าและอุทยานแห่งชาติทับลาน ด้วยลักษณะภูมิอากาศ และภูมิประเทศดังกล่าว ทำให้ ไร่เขากบ มีอากาศที่เย็นสบาย เกือบทั้งปี และมีหมอกมากในช่วงปลายฝนต้นหนาว

DSC_0216

   ไร่เขากบ แต่เดิมเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงกบ American bull frog นับแสนตัว ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ต่อมาได้เลิกกิจการไป แต่ยังคงมีกบบางส่วนเล็ดลอดหลงเหลืออยู่  American bull frog มีลักษณะแตกต่างจากกบท้องถิ่นออกไปคือ ตัวใหญ่และขาหลังยาวกว่า อาศัยอยู่บนบก ว่ายน้ำไม่เก่ง ซึ่งบางครั้ง อาจจะได้พบเห็น American bull frog ในบริเวณไร่เขากบ แห่งนี้

พื้นที่ภายในบริเวณไร่เขากบ  แต่เดิมเป็นทุ่งหญ้าแห้ง ทางเราได้นำไม้ป่ายืนต้น (ซึ่งเป็นไม้ท้องถิ่นเดิม) มาปลูกไว้จำนวนมาก เช่น ไม้มะค่า ไม้ตะเคียน ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้พะยูง ไม้กันเกลา เป็นต้น เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับคืนมาในสภาพสมบูรณ์ นอกจากนี้ เราได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อทำการเพาะปลูกพืชสวน ผลไม้ต่างๆ เช่น ลิ้นจี่ ละมุด มะยงชิด มะม่วงออสเตเลีย มะม่วงน้ำดอกไม้ทอง เป็นต้น

เป้าหมายหลักของไร่เขากบ เพื่อบูรณะพื้นที่ไหล่เขาให้ เกิดความสมบูรณ์ รักษาธรรมชาติในวังน้ำเขียว และสามารถช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านคลองทุเรียน วังน้ำเขียว อีกด้วย