Location

Address ไร่เขากบ : บ้านเลขที่ 100/11 หมู่6 บ้านคลองทุเรียน ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

พิกัด GPS ไร่เขากบ ดังนี้ 14.393575 , 101.772808    <แผนที่จาก Google Maps click>
พิกัด GPS ทางเข้าไร่จากถนนเส้น 3052 ดังนี้ 14.388244 , 101.764253

map_sum02